Directly available from stock
5% of the revenue is donated
Free Shipping From €35
Free Shipping From €35

Shopping Cart Close

Bevalt het horloge of horlogebandje niet helemaal zoals je had verwacht of wil je een ander model? Geen probleem.

- vul het retourformulier in dat is bijgevoegd bij je bestelling.
- stuur je bestelling binnen 30 dagen terug naar: G-Cas Trading, Buyspad 26 1051 MB Amsterdam.
- verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de consument.
- na controle van de bestelling ontvang je het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terug.
- alleen bestellingen die binnen 30 dagen na ontvangst worden opgestuurd komen in aanmerking voor een refund.


Lees hieronder meer over het herroepingsrecht zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van KRAEK:
 

6 – Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Als het teruggestuurde product is gecontroleerd en goedgekeurd, ontvangt de klant een email ter notificatie en wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald aan de consument. Indien de consument een ander product wilt bestellen, dan dient hij of zij een nieuwe bestelling te plaatsen. Verzendkosten van de aankoop worden terugbetaald indien de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, dan zijn de verzendkosten van de aankoop voor de rekening van de consument.
  2. Producten kunnen worden geretourneerd naar het retouradres in artikel 2.1. De consument dient op het meegeleverde retourformulier aan te geven welk artikel teruggestuurd wordt en optioneel wat de reden is van je retourzending. De consument voegt dit formulier vervolgens toe aan je retourzending en stuurt het pakket op via het postkantoor.
  3. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van de bestelling en draagt alle risico's in verband met de retourzending en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op terugtrekking. De ondernemer raadt de consument dringend aan om een product verzekerd terug te sturen in een verzegelde verpakking. Indien een verzekerde retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van een retourzending ontkend wordt (bijvoorbeeld wanneer de vervoerder geen geldige handtekening kan tonen), kan de consument de vervoerder aansprakelijk stellen. Als afzender van de retourzending kan de consument de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich mogelijk voordoet met de retourzending. De consument dient het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track & trace-informatie van zijn/haar retourzending te bewaren.
  4. Verzendkosten van de retourzendingen worden niet vergoed door KRAEK.
  5. Producten die op een werkdag voor 15:00u besteld zijn, worden over het algemeen binnen 1 tot 2 werkdagen geleverd door pakketdienst PostNL.
  6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  7. Mocht de consument het product terugsturen naar een verkeerd adres en niet het juiste adres zoals vermeld op de website of het retourformulier, dan is KRAEK niet aansprakelijk voor een terugbetaling.
  8. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst of zijn/haar bestelling wil annuleren terwijl de bestelling van de consument het magazijn van KRAEK al verlaten heeft (dit is op werkdagen meestal direct nadat de koper zijn/haar bestelling geplaatst heeft) - zelfs als de bestelling nog niet is aangekomen op het door de consument gekozen afleveradres - komen de kosten voor terugzending aan KRAEK voor rekening van de consument.
  9. KRAEK biedt gratis verzendkosten aan voor bestellingen vanaf EUR 50 aan consumenten naar landen die geselecteerd kunnen worden bij het invullen van het afleveradres. 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument het verkeerde product ontvangt, komen de kosten van de terugzending voor de rekening van de ondernemer.

 

8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.
You have successfully subscribed! Discount code; KRAEK5%
This e-mail address is incorrect or already registered.