Direct uit voorraad leverbaar
5% van je aankoopbedrag wordt gedoneerd
Gratis verzending vanaf €35
100 dagen bedenktijd

Winkelwagen Close

Bij KRAEK waarderen we uw gegevens. Daarom proberen we ons privacybeleid zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met info@kraek.com.

KRAEK, gevestigd aan Schoener 7, 1991 XA Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:
www.kraek.com

KRAEK | Van der Ham Design
Schoener 7
1991 XA Velserbroek

KvK-nummer: 77518896
Btw- identificatienummer: NL003204708B69

Persoonsgegevens die wij verwerken

KRAEK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoon nummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling op de website, in correspondentie of telefonisch
- Informatie over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaattype
- Bankrekeningnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kraek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

KRAEK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en / of reclamefolders en / of commerciële aanbiedingen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- KRAEK analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- KRAEK volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- KRAEK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Functionaris voor gegevensbescherming

Bij KRAEK is Sebastiaan Smits onze Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@kraek.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

KRAEK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KRAEK) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens

KRAEK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Persoonlijke gegevens : 5 jaar> Het verwerken van uw betaling, het versturen van onze nieuwsbrieven en / of reclamefolders en / of commerciële aanbiedingen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en producten, als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

Geboortedatum : 5 jaar> U doet een bod op uw verjaardag, verstuurt onze nieuwsbrieven en / of reclamefolders en / of commerciële aanbiedingen.

Adres: 5 jaar> Verzenden van onze nieuwsbrieven en / of reclamefolders en / of commerciële aanbiedingen, om goederen en diensten bij u af te leveren, om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

bankrekeningnummer : 5 jaar> Het afrekenen van uw betaling, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

Internetbrowser en apparaattype : 5 jaar> om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, om jouw surfgedrag over verschillende websites te meten waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Delen van persoonsgegevens met derden

KRAEK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KRAEK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

KRAEK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KRAEK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag volgen zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/s situation / cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee / .

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en / of social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KRAEK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kraek.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

KRAEK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kraek.com.

Je bent met succes geabonneerd! Kortingscode; KRAEK5%
Dit e mailadres is onjuist of al geregistreerd.